Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig
Styreleder er på vegne av Oppdal Hytteforening behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, type medlemskap, fødselsdato, samt ditt medlemskap i en tilknyttet hytteforening.  
 
3. Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Formålet er å administrere medlemskap, påmelding/deltagelse i aktiviteter. Formålet er også å registrere prosjektgrupper eller aksjonsgrupper i en tidsavgrenset periode.    

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle medlemskapet eller tilknytning til de enkelte prosjektene. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

5. Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt på våre nettsider. Vi lagrer de personopplysninger du har oppgitt i våre spørreskjema og undersøkelser.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Ved tjenstlig behov vil vi dele relevante personopplysninger til den enkeltes hytteforening/veilag, som er tilknyttet Oppdal Hytteforening, for verifikasjon. Vi vil kun dele personopplysninger til Oppdal kommune dersom de stiller krav om dette i sin saksbehandling. Vi forutsetter at dette blir unntatt offentlighet.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt aktive medlemsregister inntil utmelding. Personopplysninger vi har mottatt i forbindelse med prosjektgrupper, spørreundersøkelser med mere slettes etter prosjektavslutning.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Styreleder har ansvar for personvernforordningen.

10. Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Oppdal Hytteforenings medlemsregister er kryptert og sikret i Styreweb. Personopplysninger i forbindelse med prosjektgrupper, spørreskjema med mere er kryptert og sikret i Oppdal Hytteforenings plattform. Alle register er sikret med fysisk og virtuell tilgangskontroll.

11. Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: styret@oppdalhytteforening.no.

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..