Våre arbeidsoppgaver

Sammen er vi sterke. Oppdal kommune er en av de største hyttekommunene nord for Dovre med rundt 4000 hytter. Likefullt har vi som hytteeiere liten eller ingen innflytelse på rammebetingelsene fra kommunen. Oppdal Hytteforening er en felles kanal og en sterk røst mot kommune og politikere. Vi snakker fritidsinnbyggernes sak!

Eiendomsskatt
Oppdal Hytteforening har alltid hatt stort fokus på kommunale skatter og avgifter. Innføring av eiendomsskatt i Oppdal kommune var en sentral årsak til at Oppdal Hytteforening (tidligere Oppdal Hytteforum) ble stiftet. Eiendomsskatten er en utgift som berører alle hytteeiere, men som vi dessverre får lite igjen for. Parallelt med stor vekst i hytteutbyggingen er tilbudet til fritidsinnbyggerne forringet de siste årene, med avkortet stamløypenett og redusert løypekjøring.

Eiendomsskatten i Oppdal er inndelt i 3 soner med ulike skattesatser. Områdene rundt alpinanleggene, i sone1, har høyest skattesats. Områdene som er tilknyttet stamløypenettet ligger i sone 2, som blant annet omfatter Gjevilvassdalen. Øvrige områder ligger i sone 3. Forhøyet skattesats i sone 2 er begrunnet med et høyt utviklet løypenett og nærhet til utfarts- og friluftsområder. Med bakgrunn i det forringede løypenettet rundt Gjevilvassdalen de siste årene, mener Oppdal Hytteforening at kriteriet for forhøyet sonefaktor ikke lenger er tilstede.

Oppdal kommune opplever en betydelig vekst i alle næringer og velferd til sine innbyggere takket være sine fritidsinnbyggere. Det er flere fritidsinnbyggere enn innbyggere i Oppdal kommune, men hver for oss blir vi kun ei melkeku for kommunens politikere! Oppdal Hytteforening har eiendomsskatten som ett av sine viktigste fokusområder.
Skiløyper
Preparerte skiløyper blir stadig viktigere for hytteeiere. Oppdal kommune fikk tydelig tilbakemelding fra sine fritidsbeboere i sin hytteundersøkelse i 2015: "Det er avgjørende at skiløypa i Gjevilvassdalen består og ikke brøytes!".

Oppdal Hytteforening opplever en betydelig økning i vår medlemsmasse i kjølvannet av skiløypekonflikten i Gjevilvassdalen. Vi fritidsinnbyggere er frustrerte over politikernes manglende fokus på å ivareta våre interesser i saken. Vi legger igjen mellom 400-500 mill. i Oppdal årlig samtidig som skiløypetilbudet stadig reduseres. Våre medlemmer er uten stemmerett i kommunen, men vi er samtidig bevisst på hvilken forbrukermakt dette representerer.

Oppdal Hytteforening arbeider aktivt for å utvikle skiløypene i Oppdal kommune
1. Vi representerer fritidsinnbyggerne i skiløype- og tildelingskomiteen.
2. Vi arbeider for å redde skiløypa på Gjevilvassvegene!
3. Vi har startet Samarbeidsprosjektet for skiløypa på Gjevilvassvegene. Et samarbeidsprosjekt mellom fritidsinnbyggere, grunneiere og innbyggere.
4. Vi arbeider for å utvikle og utvide stamløypenettet i hele Oppdal kommune.

Skiløypesaken i Gjevilvassdalen:
Etter at skiløypa i Gjevilvassdalen, med tilknytning til stamløypenettet i Oppdal forsvant, har dalen så og si vært død vinterstid. Gjevilvassdalen står nå utenfor stamløypenettet grunnet konflikten.
Flertallet av hytteeiere, brukere og grunneiere har et uttalt ønske om å bevare dalens egenart med skiløyper og bilfri natur på vinteren. Vern av et særegent kulturlandskap og begrense hytteutbygging er en viktig driver for å bevare skiløypa på veien.

Det er sterke krefter som ønsker å legge til rette for stor hytteutbygging, med vintervei, innover dalen. Dette planlegges på bekostning av dagens skiløyper, eksisterende hytteeiere, brukere og kulturlandskap. Dette kan lett sees i sammenheng med innspill til kommunens arealdel for 2019–2030.

Oppdal kommune har startet et planarbeid med sikte på å regulere skiløypene i Gjevilvassdalen, og på sikt resten av stamløypenettet i Oppdal kommune. Reguleringen vil medføre ekspropriering for å trygge skiløypene.

Oppdal Hytteforening har gjennom årsmøtevedtak fra sine medlemmer fått et tydelig mandat om å arbeide for å redde skiløypene i Gjevilvassdalen, og dermed bevare en unik dal og et unikt kulturlandskap.

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..