24.04.2023
Medlemsnytt

Årsmøteinnkalling 2023 i Oppdal Hytteforening, etterfulgt av medlemsmøte med tema: Hytta er mer enn en melkeku, peis og fire vegger

Invitasjon til digitalt årsmøte og medlemsmøte onsdag 24. mai, kl. 20.00.

Årsmøtet vil i bli gjennomført digitalt, gjennom Microsoft Teams.

Forslag til saker som ønsker behandlet på årsmøtet, sendes til styret@oppdalhytteforening.no senest 10.05.2023.  

På årsmøtet har alle medlemmer som deltar stemmerett.  

Støttemedlemmer har ikke stemmerett.  

Dagsorden:  

  1. Åpning
  1. Konstituering
  1. Styrets årsberetning 2022  
  1. Revidert regnskap 2022  
  1. Budsjett 2023
  1. Endring av vedtekter – Organisasjon
  1. Endring av vedtekter – Årsmøtet  
  1. Valg
  1. Fastsettelse av kontingent 2023
  1. Innkomne forslag

Her ligger saksliste, årsberetning for 2022 og revidert regnskap.  

Meld deg på årsmøtet her
Påmeldingsfrist:
22. mai 2023.

Lenke til møtet sendes etter påmelding.  
Velkommen til årsmøte!  


Med vennlig hilsen  

Styret i Oppdal Hytteforum

Se flere artikler

Se alle artikler
15.03.2023
Månedens artikkel: Mens hyttebygda fortsetter å krangle, forbereder andre seg på en ny fremtid. Ski-Oppdal må profesjonaliseres, utvikles og tilpasses fremtidens klima, krav og behov  

Oppdal Hytteforening (OHF) mener at Oppdal har de beste naturgitte forutsetningene for igjen å bli en attraktiv vinterdestinasjon. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, få et forutsigbart skiløypetilbud, bygge en god infrastruktur med toaletter og flere spisemuligheter som turmål etterlyses av fritidsbefolkningen. Gratis parkering, busser til/fra togstasjon til heisene, bilkollektiv og rimeligere heiskort vil være tilpasset tiden vi er inne i.

Les mer
14.03.2023
Nå forventer vi at politikerne følger opp! Hvis ikke veiløypa blir med i vurderingen, kan vi risikere å stå helt uten skiløyper i Gjevilvassdalen.

Kommuneadministrasjonen har lagt fram et solid og grundig planprogram som vil gi et riktig kunnskapsgrunnlag. Oppdal Hytteforening (OHF) er imponert over det flotte planprogrammet som tar hensyn til at alle parter blir hørt. Vi er svært godt fornøyde med at fritidsinnbyggerne blir tatt på alvor med endringen i pkt. 2.9 som endres til “Konsekvenser for næringsliv og fritidsinnbyggere i Gjevillvassdalen”.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..