Fra venstre: Kristin Jondum, Eivind Alstad​, Jan Roar Pleym, Marianne Rolvsjord, Halvor Levang, Vibece Larsen​, Therese Mjøen og Øyvind Bergheim Pedersen. Tore Gujord var ikke tilstede.
05.09.2022
Medlemsnytt

Det nye styret i Oppdal Hytteforening (OHF) konstituerte seg 2. september 2022

Vi har styrket kompetansen i foreningen og har fått spisskompetanse på jus, økonomi og prosjektledelse.

Styrets ambisjon og hensikt med arbeidet:

Fritidsinnbyggerne i Oppdal har hittil måtte finne seg i å bli oversett i mange saker som omhandler deres interesser. OHF har til hensikt å være en aktiv aktør som kjemper for fritidsinnbyggernes felles interesser og fronte disse mot Oppdal kommune.


Det nye styret er:

 • Vibece Larsen​, leder (tidligere styre)
 • Eivind Alstad​, nestleder (tidligere styre)
 • Jan Roar Pleym, styremedlem (tidligere styre)
 • Therese Mjøen, styremedlem (tidligere styre)
 • Halvor Levang, styremedlem
 • Kristin Jondum​, styremedlem
 • Marianne Rolvsjord​, styremedlem
 • Øyvind Bergheim Pedersen, styremedlem
 • Tore Gujord​, styremedlem

I løpet av forrige styreperiode har OHF lagt et godt grunnlag for videre arbeid i foreningen, med nye vedtekter, ny infrastruktur, nettside og visuell profil. 

Det nye styret har ambisjoner om å jobbe med:

 • Forbedre tilbudet til fritidsinnbyggerne i Oppdal
 • Oppfølging mot Oppdal Kommune
 • Skiløyper og stamløypenettet
 • Sponsorarbeid, relasjoner og medlemsfordeler
 • Kommunikasjon med medlemmer
 • Medlemsrettigheter og juridisk arbeid

Oppdal Hytteforening skal være en samlende, sterk, og tydelig stemme mot kommune og politikere.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene!

Se flere artikler

Se alle artikler
15.03.2023
Månedens artikkel: Mens hyttebygda fortsetter å krangle, forbereder andre seg på en ny fremtid. Ski-Oppdal må profesjonaliseres, utvikles og tilpasses fremtidens klima, krav og behov  

Oppdal Hytteforening (OHF) mener at Oppdal har de beste naturgitte forutsetningene for igjen å bli en attraktiv vinterdestinasjon. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, få et forutsigbart skiløypetilbud, bygge en god infrastruktur med toaletter og flere spisemuligheter som turmål etterlyses av fritidsbefolkningen. Gratis parkering, busser til/fra togstasjon til heisene, bilkollektiv og rimeligere heiskort vil være tilpasset tiden vi er inne i.

Les mer
14.03.2023
Nå forventer vi at politikerne følger opp! Hvis ikke veiløypa blir med i vurderingen, kan vi risikere å stå helt uten skiløyper i Gjevilvassdalen.

Kommuneadministrasjonen har lagt fram et solid og grundig planprogram som vil gi et riktig kunnskapsgrunnlag. Oppdal Hytteforening (OHF) er imponert over det flotte planprogrammet som tar hensyn til at alle parter blir hørt. Vi er svært godt fornøyde med at fritidsinnbyggerne blir tatt på alvor med endringen i pkt. 2.9 som endres til “Konsekvenser for næringsliv og fritidsinnbyggere i Gjevillvassdalen”.

Les mer
22.02.2023
Hvilken innsikt vil Oppdal kommune egentlig få av fritidsboligundersøkelsen?

Oppdal Hytteforening ønsker en fritidsboligundersøkelse i Oppdal kommune velkommen. Det er lenge siden sist kommunen ba om meningen til sine hytte-Oppdalinger. Men vi tror ikke undersøkelsen kommunen nå har sendt vil svare ut formålet om økt innsikt i fritidsinnbyggernes behov. Vi har fått henvendelser fra flere av våre medlemmer som stiller spørsmålstegn til undersøkelsen etter besvarelse.  

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..