18.12.2023
Kommunale saker

Kronikk i lokalavisen: Er allemannsretten i Oppdal truet?

Oppdal Hytteforening (OHF) erfarer et økt press på betaling for skiløyper og parkering i de viktigste friluftsområdene. Vi lurer på hvor grensene går for hva kommersielle aktører kan gjøre med hjemmel i allemannsretten.

Avgifter som løypeavgifter eller destinasjonsavgifter er i mange tilfeller i strid med friluftsloven og blokkerer for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv.  
Friluftsloven gir kommunen et tydelig ansvar for å sikre at betaling for tilrettelegging i friluftsområder er rimelig og står i forhold til omfanget av tilretteleggingen, der selv-kost prinsippet skal være førende.
 

Parkeringsavgifter i viktige friluftsområder 
Det har etter hvert blitt vanskelig å finne gratis og nok parkering ved populære utfartsområder i Oppdal. OHF får reaksjoner på alle betalingsordningene, med ulike priser fra sted til sted i Gjevilvassdalen, Storlidalen og ved Skaret. Vi stiller oss spørsmålet om det kan kreves betaling med vipps helt inn mot landskapsvernområdet i Trollheimen og flere steder på Skaret til ulike priser. 

Ved Grøtsetra leier veilaget parkeringsplassen til Snøhetta IL for at parkeringsavgiften skal bli inkludert i bompengeavgiften.  

Til sammenligning gir Trondheim kommune oss et rimelig, forutsigbart, profesjonelt og tilrettelagt friluftstilbud med god informasjon. For å få folk ut i naturen er det gratis parkering, unntatt dagtid i skihelgene mellom nyttår og påske. De inntektene går til idrettslagene. Parkeringsavgiften på 50,- (fra 09.00–15.00) er lik ved alle utfarter som tar betaling i disse skihelgene.  

Snart kommer det en ny driver ved Skaret parkering. Hva er egentlig policyen til Oppdal kommune på hvor mye skal det koste for en tur i Oppdals natur? 

Nå er skisesongen her igjen, og vi håper kommunen ser på utfordringene vi møtes med  

Vier klar over at vippsing til private skiløyper innover Gjevilvassdalen er frivillig, men det kan være lurt å tenke over hvordan dette blir oppfattet av fritidsbefolkningen, der de har blitt fratatt skiløypene knyttet til stamløypenettet i hele området. Ordningen kan lett bli oppfattet som betaling for skiløyper i utmarka, noe som er i strid med friluftslivsloven § 14.  

Er det risiko for at ulike betalingsordninger sprer seg over hele Oppdal hvis ingen tar styringa? 
Sitat artikkel fra Norsk Friluftsliv: “Alle former for krav om betaling fra aktører, enten det er kommersielle foretak eller frivillige organisasjoner, er per definisjon ulovlig hvis det ikke er innhentet kommunal godkjenning.”   

Hva er egentlig policyen i Oppdal på hvor mye skal det koste for å få seg en tur iOppdals natur? Naturen bør være tilgjengelig for alle uavhengig av privat økonomi. 

 
Vi anbefaler å legge til rette for et godt friluftsliv som sikrer god folkehelse for alle  

Norsk Friluftsliv oppfordrer lokale politikere til å legge tilrette for et godt og rimelig friluftsliv gjennom alle årstider. Vi står ovenfor tøffe økonomiske tider, og naturen er den ultimate medisinen for god fysisk- og psykisk helse. Når fjellheimen byr på vipps-plakater i utmarka, har vel utviklingen gått feil vei? 

Oppdal Hytteforening oppfordrer kommune og politikere til å tenke helhetlig, se på hele brukerreisen, og på hvor uryddig det totale bildet virker for innbyggere, fritidsbefolkningen og besøkende i Oppdal.

Se flere artikler

Se alle artikler
20.02.2024
Svar fra Oppdal kommunne angående lysforurensing og fyrverkeri

Oppdal hytteforening har etterlyst regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Nå har vi fått svar fra Oppdal kommune.

Les mer
18.03.2024
Pressemelding om eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Les mer
17.03.2024
Besøksstrategi for Oppdal frem mot 2035

Oppdal Hytteforening har vært involvert i arbeidet som startet for to år siden, og planen ble vedtatt av kommunestyret den 14. mars 2024. I arbeidet har en bred gruppe aktører blitt involvert, inkludert representanter fra besøksnæringen, frivillige organisasjoner, landbruket, fritidsinnbyggere og det offentlige i arbeidet med å utforme besøksstrategien. Totalt svarte 488 personer på spørreundersøkelsen. Av disse var 59% fritidsinnbyggere, 38% fastboende og 3% turister.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..