01.09.2023
Medlemsnytt

Fritidsboligundersøkelsen 2023

Fritidsboligundersøkelsen er gjennomført av Nasjonalparken Næringshage på vegne av Oppdal kommune. Målet med fritidsboligundersøkelsen er å gi Oppdal kommune økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, tilfredshet, bruk, verdiskaping og verdier. De sier selv at resultatene vil bli brukt i kommunens framtidige planlegging og videreutvikling.


Oppdal Hytteforening har lenge ønsket en fritidsboligundersøkelse i Oppdal kommune velkommen. Det er lenge siden sist kommunen ba om meningen til sine hytte-Oppdalinger. Men vi tror ikke undersøkelsen kommunen vil svare ut formålet om økt innsikt i fritidsinnbyggernes behov. Kritikken mot den tekniske løsningen av undersøkelsen var begrunnet i at det ikke lå noen begrensninger i hvor mange ganger man kunne svare på undersøkelsen, og at man kunne distribuere undersøkelsen til mottakere som ikke var en del av målgruppa eiere og brukere av fritidsbolig i Oppdal.

Fritidsinnbyggere i Gjevilvassdalen, Festa og Hornlia har relativt høy svarprosent målt opp mot mottakere av undersøkelsen i samme området. Dette kan kanskje sees i sammenheng med konfliktene i området.

En del oppgir også at det må bli løsning på løypekonflikten i Gjevilvassdalen, økt satsning på alpinanlegget og/eller dekning av kostnader (for eksempel kommunale avgifter) for at det skal bli aktuelt å leie ut fritidsboligen.

Man ser også en betydelig større misnøye jo lengre man har hatt fritidsbolig i Oppdal. Det er sannsynlig at dette kan være slitasje på grunn av langvarig og pågåendekonflikt om skiløyper i Gjevilvassdalen.

Utvikling av nøkkelfakta 1999–2023


Sentrale funn fra Fritidsboligundersøkelsen i 2023:

 • Natur og fjellområder, fred og ro og preparerte skiløyper er viktigst for bruken av fritidsboligen
 • Gjennomsnitt antall bruksdøgn stabilisert til rundt 58,5 dager i året
 • 3 prosent er fornøyde med muligheten til å påvirke folkevalgte beslutninger
 • 7 prosent er fornøyde med hvordan kommunen følger opp det som er blitt vedtatt
 • 9 prosent kunne tenke å bosette seg i Oppdal
 • 70 prosent som har fritidsbolig i Gjevilvassdalen/Festa/Hornlia oppgir at de er misfornøyde med hvordan de folkevalgte i kommunen lytter til deltidsinnbyggernes synspunkter, noe som er betydelig høyere enn i øvrigeområder. Det er sannsynlig at dette kan knyttes direkte til løypestriden i Gjevilvassdalen.
 • 40–50 prosent bruker fritidsboligen til arbeidsformål
 • 46 prosent oppgir at de har brukt Kulturhuset i løpet av de siste 12 månedene
 • 14 prosent oppgir at de har brukt legevakten i løpet av de siste året
 • 15 prosent av respondentene oppgir at de bidrar til lokalsamfunnet er frivillig for organisasjoner/arrangement, jobb i Oppdal og styreverv
 • 50 prosent har oppgitt Trondheim som bostedskommune.
 • Største aldersgruppe tilhører hovedbrukerne er 50–59 år
 • Fritidsboligene brukes mest på vinteren, med et gjennomsnitt på 19 døgn

Likhetstrekk mellom Hytteundersøkelsen i 2015 og Fritidsboligundersøkelsen i 2023

Hytteundersøkelsen 2015

 • Fjell og natur er viktigst for bruken av fritidsboligen
 • Preparerte skiløyper blir stadig viktigere
 • Familie og venner, fred og ro er viktig for bruken av hytta
 • Antall bruksdøgn 57 dager i året
 • Avgjørende at skiløypa i Gjevilvassdalen består og ikke brøytes
 • Antall bruksdøgn rundt 57 dager i året
 • Alpinanleggene er nedslitt og trenger opprusting
 • Totalt lokalt forbruk/kostnader pr. fritidsbolig kr. 99.461 pr. år

Fritidsboligundersøkelseni 2023:

 • Natur og fjellområder er viktigst for bruken av fritidsboligen
 • Fred og ro er viktigst for bruken av fritidsboligen
 • Preparerte skiløyper er viktigst for bruken av fritidsboligen
 • Antall bruksdøgn 58,5 dager i året
 • 70 prosent av respondentene som har fritidsbolig i Gjevilvassdalen/Festa/Hornliaoppgir at de er misfornøyde med hvordan de folkevalgte i kommunen lytter til deltidsinnbyggernes synspunkter. Det er sannsynlig at dette kan knyttes direkte til løypestriden i Gjevilvassdalen.
 • Det må bli økt satsning på alpinanlegget
 • Totalt lokalt forbruk/kostnader pr. fritidsbolig kr. 97.325 pr. år

Fritidsboligundersøkelsen 2023 - Oppdal kommune

Hytteundersøkelsen i 2015 - Oppdal kommune

Se flere artikler

Se alle artikler
21.04.2024
Årsmøteinnkalling 2024 i Oppdal Hytteforening

Invitasjon til digitalt årsmøte tirsdag 21. mai, kl. 20.00.

Les mer
20.02.2024
Svar fra Oppdal kommunne angående lysforurensing og fyrverkeri

Oppdal hytteforening har etterlyst regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Nå har vi fått svar fra Oppdal kommune.

Les mer
18.03.2024
Pressemelding om eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..