Foto: Visit Oppdal
24.11.2022
Medlemsnytt

Fritidsinnbyggere får nå mulighet til å påvirke fremtidens Oppdal!

Oppdal har startet arbeidet med ny besøksstrategi og Oppdal Hytteforening deltar i arbeidet.

Nasjonalparken Næringshage har fått i oppgave å utarbeide en besøksstrategi for Oppdal, sammen med Oppdal Kommune og Oppdal Næringsforening. Dette er en bestilling som kom fra Trøndelag fylkeskommune i 2021, og blir et pilotprosjekt i Trøndelag der Oppdal og Inderøy er plukket ut som pilotkommuner.

Målet med prosjektet er at skal skapes en balanse mellom bruk av natur og slitasje, der besøksstrategien skal utvikles som et forebyggende verktøy. I prosjektet skal det tas hensyn til natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur, samtidig som den gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping.

Innbyggerne og fritidsinnbyggerne skal få eierskap til strategien og resultatene den gir for å danne et felles kunnskapsgrunnlag for alle. Oppdal Hytteforening deltar i arbeidet og den 15. november ble den første fysiske samlingen gjennomført med 100 deltakere til stede.

Strategiarbeidet er inndelt i 5 ulike tema:

  1. Kvaliteter og verdier i Oppdal
  2. Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene og verdiene?
  3. Visjon, ambisjoner og mål
  4. Hvilken rolle skal reiselivsnæringen og kommunen ha?
  5. Handling og tiltak

Les mer om Pilot Oppdal - besøksstrategi for Oppdal.

Gi ditt innspill nå!
Fra 24. november – 19. desember kan du gi innspill på Tema I:
https://www.pilot-oppdal.no/post/gi-innspill-nå

Se flere artikler

Se alle artikler
21.04.2024
Årsmøteinnkalling 2024 i Oppdal Hytteforening

Invitasjon til digitalt årsmøte tirsdag 21. mai, kl. 20.00.

Les mer
20.02.2024
Svar fra Oppdal kommunne angående lysforurensing og fyrverkeri

Oppdal hytteforening har etterlyst regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Nå har vi fått svar fra Oppdal kommune.

Les mer
18.03.2024
Pressemelding om eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..