Foto: Visit Oppdal
24.11.2022
Medlemsnytt

Fritidsinnbyggere får nå mulighet til å påvirke fremtidens Oppdal!

Oppdal har startet arbeidet med ny besøksstrategi og Oppdal Hytteforening deltar i arbeidet.

Nasjonalparken Næringshage har fått i oppgave å utarbeide en besøksstrategi for Oppdal, sammen med Oppdal Kommune og Oppdal Næringsforening. Dette er en bestilling som kom fra Trøndelag fylkeskommune i 2021, og blir et pilotprosjekt i Trøndelag der Oppdal og Inderøy er plukket ut som pilotkommuner.

Målet med prosjektet er at skal skapes en balanse mellom bruk av natur og slitasje, der besøksstrategien skal utvikles som et forebyggende verktøy. I prosjektet skal det tas hensyn til natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur, samtidig som den gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping.

Innbyggerne og fritidsinnbyggerne skal få eierskap til strategien og resultatene den gir for å danne et felles kunnskapsgrunnlag for alle. Oppdal Hytteforening deltar i arbeidet og den 15. november ble den første fysiske samlingen gjennomført med 100 deltakere til stede.

Strategiarbeidet er inndelt i 5 ulike tema:

  1. Kvaliteter og verdier i Oppdal
  2. Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene og verdiene?
  3. Visjon, ambisjoner og mål
  4. Hvilken rolle skal reiselivsnæringen og kommunen ha?
  5. Handling og tiltak

Les mer om Pilot Oppdal - besøksstrategi for Oppdal.

Gi ditt innspill nå!
Fra 24. november – 19. desember kan du gi innspill på Tema I:
https://www.pilot-oppdal.no/post/gi-innspill-nå

Se flere artikler

Se alle artikler
24.11.2022
Fritidsinnbyggere får nå mulighet til å påvirke fremtidens Oppdal!

Oppdal har startet arbeidet med ny besøksstrategi og Oppdal Hytteforening deltar i arbeidet.

Les mer
22.11.2022
Oppdal Hytteforening har engasjert advokat i fortettingsaken i Stavåløkkja Østre

Hva skal til for at Oppdal kommune avslår en søknad om fortetting i eksisterende hyttefelt? Etter å ha observert Oppdal kommunes saksbehandlingsprosess i fortettingssaken i Stavåløkkja Østre finner vi det relevant å stille det spørsmålet.

Les mer
09..11.2022
Hvorfor dra på hytta, når vi har et bedre vintertilbud hjemme?

Oppdal taper millioner på krangling og dårlig samhandling, mener Oppdal Hytteforening som krever et forutsigbart vintertilbud - som Trondheim kommune gir.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..