Foto: Visit Oppdal
15.01.23
Medlemsnytt

Godt nytt år! Månedens kronikk: Nytt år og nye muligheter for å ivareta fritidsbefolkningen

Vi spør om hvilken vei Oppdal vil gå for å møte fritidsinnbyggernes behov. Mens våre hjemsteder har satset på utvikling, forutsigbarhet og folkehelse, har Oppdal satset på å legge til rette for mer utbygging.

Nytt år og nye muligheter for å ivareta fritidsbefolkningen

Mangel på skiløyper har vært et savn i jula. Høye strømpriser, få skiløyper og mangel på serveringsted som mål, har gjort at mange hytte-Oppdalinger har valgt å bli hjemme. I Trondheim ble de første skiløypene på veiene i Bymarka naturreservat kjørt opp allerede 8. desember. Store deler av veinettet i Bymarka i Trondheim brukes til skiløyper for å sikre lang sesong. Det er kritisk at Oppdal ikke legger tilrette for flere skiløyper på vei for å sikre vintersesongen.

Engang var Oppdal kjent for å være en fantastisk vinterdestinasjon med et godt utvalg av skiløyper. Dette gjorde at mange valgte å kjøpe seg hytte her. Nå er det lite igjen av stamløypenettet vi kom hit for. Hva i alle dager skjedde på veien? Utviklingen av vinterdestinasjonen Oppdal henger langt etter.

Verden, Norge, til og med Oppdal er i omstilling. Hva skal Oppdal leve av etter «oljen»?

Det må tilrettelegges mer for at vi vil bruke mesteparten av fritiden vår her. Det skal mye til å slå vintertilbudet vi har hjemme. Mens våre hjemsteder har satset på utvikling, forutsigbarhet og folkehelse, har Oppdal satset på å legge til rette for mer utbygging. Dette har gått på bekostning av ivaretagelse, og tilrettelegging for oss som har investert i å bruke fritiden vår her. Nå øker bompengeavgiften for E6 i Soknedal, hva kan Oppdal friste med for at det er verdt å ta helgeturen?

Mindre bruk av hytta i 5 dager gir grovt estimert 30–50 millioner mindre årlig i omsetning hos næringslivet i Oppdal. Det alene tilsvarer 10–15 arbeidsplasser. Hyttesalget i Oppdal har gått ned med 30%, og verre kandet bli. Etter beregninger fra 2018 tilsvarer 4 år uten skiløypa i Gjevilvassdalen et tap på 85 mill. Tar vi med året 2015–2016 som også ble brøyta blir det svimlende 107 mill.

Sentrale funn fra undersøkelsen om brøyting av Gjevilvassveien i 2018:

 • 42% eller 1.297 hytteeiere sier de vil redusere bruken av hytten dersom Gjevilvassveien blir brøytet
 • Reduksjon lokalt forbruk/kostnad utgjør kr. 16.448 pr. hytte. Faste kostnader er fratrukket
 • Total reduksjon i forbruk på 1.297 hytter utgjør kr. 21.333.056 (21 mill.). Faste kostnader er fratrukket.
 • 67% eller 2.069 hytteeiere sier ingen andre løyper i Oppdal kan erstatte Gjevilvassveien
 • Blant 16% som svarer Ja, mener 14% at løypa langs Skarvatnet kan erstatte Gjevilvassveien, mens 7% mener Raudhovden kan gjøre det samme.
 • 52% eller 1.606 hytteeiere oppfatter en ny parallell løype langs Gjevilvassveien som negativt i stor eller svært stor grad. 42% oppfatter det samme som negativt iliten eller svært liten grad.
 • 82% eller 2.530 hytteeiere mener Gjevilvasshytta er viktig eller svært viktig for opplevelsen av skituren innover dalen.

Viktige kommentarer:

 • Profilen i løypa passer godt familier med barn, samt pensjonister
 • Tar ikke lenger med venner på hytta om vinteren.
 • Det finnes andre løyper, men de kan ikke erstatte Gjevilvassveien
 • Har hytte i Stølen, men bruker svært ofte løypa i Gjevilvassdalen
 • Ingenting kan måle seg med Gjevilvassdalen naturmessig
 • Landets fineste løype. For alle turgåere
 • Vurderer å selge hytta om løypa brøytes permanent


Historisk avtale om bevaring av natur er vedtatt på naturtoppmøtet i Montreal

Naturen er Oppdals levebrød. Oppdal Hytteforening er bekymret over at kommunen sliter med å ivareta det gode hyttelivet, beiteområder og friluftsliv, balansert med presset om økt hytteutbygging. Nedbygging av arealer og arealendringerer, sammen med klimaendringene, de største truslene mot natur og artsmangfold. Det er ikke bare hytta som skal arves, men naturen også.  

Naturen er Oppdals fortrinn og det er viktig å bevare unike naturområder for å utøve friluftsliv i områder med unike naturopplevelser. Hvis naturen ødelegges, ødelegges økonomien. Kortsiktige økonomiske gevinster kan ikke gå foran nasjonale interesser. Oppdal har snudd det hele på hodet.

Oppdal Hytteforening mener at alt av friluftsinfrastruktur, som skiløyper, sykkelstier, turstier og gapahuker må være med i kommuneplanens arealdel. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, bygge en god infrastruktur med toaletter, parkeringsplasser og spisemuligheter ved utfartsområdene er tilbud fritidsbefolkningen etterlyser.

Sørg for at vi vil være på Oppdal hele året, gi oss høy forutsigbarhet og et vintertilbud av høy kvalitet. Oppdal har de beste forutsetningene for å få det til. Å legge skiløype på Gjevilvassveiene løser mange av utfordringene Oppdal nå står ovenfor.

Ta vare på naturverdiene og fritidsbefolkningen!

Den nye kapitalismen er naturen.

Se flere artikler

Se alle artikler
21.04.2024
Årsmøteinnkalling 2024 i Oppdal Hytteforening

Invitasjon til digitalt årsmøte tirsdag 21. mai, kl. 20.00.

Les mer
20.02.2024
Svar fra Oppdal kommunne angående lysforurensing og fyrverkeri

Oppdal hytteforening har etterlyst regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Nå har vi fått svar fra Oppdal kommune.

Les mer
18.03.2024
Pressemelding om eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..