15. juli 2022
Medlemsnytt

Har du riktig inngjerding på din hytte?

Oppdal kommunes egen gjerdeveileder for 2022 inneholder detaljert info til dyreeiere og eiere av fritidseiendom.

Det er beiterett i de fleste hytteområdene, både påhyttetomtene og mellom dem. Dette må det tas hensyn til ved inngjerding.  

I beskrivelse, bestemmelser og retningslinjer tilkommuneplanens arealdel for Oppdal er det krav til maksimalt inngjerdet areal.I nye områder for fritidsbebyggelse kan sum av bebygd og inngjerdet arealmaksimalt utgjøre 40 % av tomtearealet. Dette for å sikre beitedyra tilgang tilkvalitativt gode beiteområder, ettersom områder som er egnet tilfritidsbebyggelse ofte ligger i gode beiteområder. Bestemmelsen gir hytteeieranledning til å gjerde inn inngangsparti og veranda, samtidig som det tashensyn til at dyreeiere har beiterett i området.

I teksten om elektriske gjerder står det følgende: «Elektrisk netting eller strømtråd er IKKE TILLATT å bruke uten strøm og DAGLIG tilsyn, det er derfor ikke tillatt å bruke som gjerding rundt hytter. Elektrisk nettinggjerde uten strøm fungerer omtrent som fiskegarn og kan være dødsfeller for sau».

Her er informasjonsfolder fra Oppdal kommune 2022 med informasjon.

Se flere artikler

Se alle artikler
02.10.2022
Slutt med klattvis fortetting

Oppdal Hytteforening reagerer på at kommunedirektøren vil si ja til fortetting i et hyttefelt som politikerne tidligere har sagt nei til. Stavåløkka Østre har vært gjennom flere runder med fortetting de siste 20 årene og det er relativt kort tid siden forrige runde.

Les mer
22.09.2022
Naturinngrepet på øvre trase i Gjevilvassdalen

Oppdal Hytteforening krever i dette innlegget, som også er sendt Oppdal kommune, at kommunen gir et tydelig signal om at naturinngrepet som ble oppdaget i Gjevilvassdalen får konsekvenser.

Les mer
05.09.2022
Det nye styret i Oppdal Hytteforening (OHF) konstituerte seg 2. september 2022

Vi har styrket kompetansen i foreningen og har fått spisskompetanse på jus, økonomi og prosjektledelse.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..