09..11.2022
Skiløyper

Hvorfor dra på hytta, når vi har et bedre vintertilbud hjemme?

Oppdal taper millioner på krangling og dårlig samhandling, mener Oppdal Hytteforening som krever et forutsigbart vintertilbud - som Trondheim kommune gir.

Oppdal Hytteforening mener at Oppdal har de beste naturgitte forutsetningene for å være en attraktiv vinterdestinasjon, men vi savner en tydelig bærekraftsprofil. For oss hytteeiere er et skiløypenett av høy kvalitet og med forutsigbarhet avgjørende for hyttebruken. Oppdal må passe på å ikke miste markedsandeler som vinterdestinasjon.

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til dagens fritidsinnbyggere, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, bygge en god infrastruktur med toaletter, parkeringsplasser og spisemuligheter ved utfartsområdene er et tilbud fritidsbefolkningen etterlyser.

Klimautfordringene viser at vintrene blir kortere og somrene mer regnfulle. Derfor må ikke Oppdal gå motsatt vei enn sine konkurrenter med å brøyte flere veier, men heller legge skiløyper på vei for å sikre lang sesong.

Trondheim kommune har et mer forutsigbart og bedre tilrettelagt vintertilbud til sine innbyggere:

 • 25 mil skiløyper i bilfrie Bymarka naturreservat, i tillegg til skiløypetilbudet i Strindamarka,
  Malvik og Klæbu. Det prioriteres å legge skiløyper på vei for å sikre lang sesong.
 • 25 mil skiløyper i bilfrie Bymarka naturreservat, i tillegg til skiløypetilbudet i Strindamarka,
  Malvik og Klæbu. Det prioriteres å legge skiløyper på vei for å sikre lang sesong.
 • 11 serveringssteder som turmål
 • Langsiktige grunneieravtaler (20++ år)
 • Dagens Løype - 15 gode turforslag i Trondheimsregionen
 • Gråkallen Skileik - skileikområde tilrettelagt for barn på ski med kuleløyper, slalåmløyper,
  varmebuer, hopp- og skogsløyper. Betjent i helger frem til påske.
 • Forutsigbart parkeringstilbud i Bymarka. Det er kun betaling i helger mellom jul og påske, på
  alle parkeringsplasser til kr 50 som går til idrettslagene.
 • Rønningen Friluftslivarena – med inneservering, bålplasser, pizzaovn, lavvoer, gapahuker,
  hengekøyegapahuker og turboskog.
 • «Nye» Vassfjellet Vinterpark – hele Trondheims fristed
 • Ski på Topp
 • Søndagsturen - 12 gode turforslag
 • Til topps - turtilbud til 10 ulike topper
 • Marka rundt
 • Markatrimmen
 • Bymarkveteranene som driver med rydding og klargjøring av skiløyper, nedfarter og
  heistraseer uten busker og kvister i skisporet.
 • Markaplan (Handlingsplan for friluftsliv)
 • Sti og løypeplan (Handlingsprogram for turfriluftslivet)
  (Et utdrag av tilbudet i Trondheim kommune)
  Oppdal taper millioner bare på å brøyte Gjevilvassveien:
 • 42% eller 1.297 hytteeiere sa de vil redusere bruken av hytten dersom Gjevilvassveien ble brøytet
 • Gjennomsnittlig reduksjon lokalt forbruk utgjør 16.448 kr. pr. hytte
 • Total reduksjon i forbruk på 1.297 hytter utgjør 21.333.056 mill. (4 år uten skiløypa tilsvarer
  85.332.224 mill.)
 • 82% eller 2.530 hytteeiere mener Gjevilvasshytta er svært viktig for opplevelsen av skituren
  innover dalen
(Kilde: Undersøkelsen om brøyting av Gjevilvassveien i 2019)

Vi hytteeiere er mest opptatt av gode og forutsigbare skiløyper:

 • Preparerte skiløyper blir stadig viktigere
 • Avgjørende at skiløypa i Gjevilvassdalen består og ikke brøytes
 • De fleste skiløypene mangler et turmål (hytte/servering e.l.)
(Kilde: Hytteundersøkelsen i 2005)

Det er kritisk at over 1000 hytteeiere i Gjevilvassdalen står uten skiløyper og tilgang til stamløypenettet. I tillegg har 200 hytteeiere i selve Gjevilvassdalen fått en vanskelig tilgang til sin egen hytte 18 uker i året.

Oppdal har de senere årene hatt en eventyrlig vekst i antall hytter og fritidsinnbyggere. I tråd med den økende hytteutbyggingen må skiløypetilbudet og infrastrukturen økes, og ikke nedskaleres slik som i dag. 12 millioner av eiendomsskatten fra boliger og fritidsboliger er avsatt til infrastrukturfondet og skal gå tilbake til Oppdalssamfunnet til gode infrastrukturtiltak.

Oppdal har hatt en solid økonomisk vekst takket værefritidsinnbyggerne sine. Kommunen kan ikke si ja til mer hyttebygging, uten å legge til rette for at folk får brukt
hytta si. Det blir som å kjøpe ny bil og ikke få service på den i etterkant.

Oppdal taper millioner på krangling og dårlig samhandling:
Med et bedre og forutsigbart vintertilbud vil nok næringslivet blomstre og antall besøksdøgn på hytta økes.
Gi oss i det minste stamløypenettet tilbake!

Slutt å krangle, begynn å samhandle, slik blir det verdiskaping. Noen private popup løyper i Gjevilvassdalen holder ikke til dagens standard

Bedre samhandling for felles nytteverdi gir økt verdiskaping!

Se flere artikler

Se alle artikler
11.09.2023
Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og merknader til kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune

Oppdal Hytteforening har sendt innspill om friluftsinfrastruktur og fortetting i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel har vi sendt inn merknader til mål 9 om bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Les mer
01.09.2023
Fritidsboligundersøkelsen 2023

Fritidsboligundersøkelsen er gjennomført av Nasjonalparken Næringshage på vegne av Oppdal kommune. Målet med fritidsboligundersøkelsen er å gi Oppdal kommune økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, tilfredshet, bruk, verdiskaping og verdier. De sier selv at resultatene vil bli brukt i kommunens framtidige planlegging og videreutvikling.

Les mer
30.08.2023
Nå risikerer du tvangsmulkt ved feil hytteinngjerding. Har du rett inngjerding på din hytte?

Tvangsmulkt ved feil inngjerding på hytta er nå tatt i bruk i Oppdal kommune. Har du rett inngjerding på din hytte? Tvangsmulkten er på 5000,- ved overtredelse, og løpende tvangsmulkt på kr 1000,- pr. dag om forholdet ved feil inngjerding ikke rettes innen fristen.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..