15.03.2023
Medlemsnytt

Månedens artikkel: Mens hyttebygda fortsetter å krangle, forbereder andre seg på en ny fremtid. Ski-Oppdal må profesjonaliseres, utvikles og tilpasses fremtidens klima, krav og behov  

Oppdal Hytteforening (OHF) mener at Oppdal har de beste naturgitte forutsetningene for igjen å bli en attraktiv vinterdestinasjon. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, få et forutsigbart skiløypetilbud, bygge en god infrastruktur med toaletter og flere spisemuligheter som turmål etterlyses av fritidsbefolkningen. Gratis parkering, busser til/fra togstasjon til heisene, bilkollektiv og rimeligere heiskort vil være tilpasset tiden vi er inne i.


Møt fremtiden med å asfaltere Gjevilvassveiene. Med kun 15 cm snø, så vipps er lang skisesong og næringslivet sikret. Det er et bærekraftig veivalg for fremtiden.
 

Vintersportsnæringen er truet. Å gå på ski blir en eksotisk vare i fremtiden. Norsk klimaservicesenter viser til at det beregnes en betydelig reduksjon i snømengdene, flere smelteepisoder om vinteren, hyppigere skredfare, kraftig nedbør og økte problemer med overvann for Sør-Trøndelag. Antall dager med snø gir opptil 2 måneder kortere sesong. Et klima i endring gir konsekvenser forbruk, og et annet behov for kvalitet i tilretteleggingen for friluftsliv hele året enn tidligere. 

Nå gjelder det å ikke tenke kortsiktige økonomiske gevinster for enkelte, men heller hva skiløypa på Gjevilvassveien vil innbringe for vinterdestinasjonen Oppdal, turister, lokalbefolkningen, fritidsinnbyggerne og fremtidige generasjoner. Det er faktisk Oppdals «Bakklandet» vi snakker om.  

Lavterskelløypa i Gjevilvassdalen tok inn 21. mill. i året (viser til undersøkelsen om brøyting av Gjevilvassveien i 2018) på grunn av lang sesong, universell utforming, bilfritt miljø, unikt kulturlandskap og lun beliggenhet. 

I dag er det bare Gamle Skarvegen som sikrer lang skisesong for4234 hytteeiere i Oppdal. Hvis ikke må man kjøre helt til Storlidalen. Det er ikke et godt nok og bærekraftig tilbud i hyttebygda.  


Dagens modell for skiløypearbeid er ikke bærekraftig og godt nok
 

Oppdal Hytteforening representerer fritidsinnbyggerne i skiløype-og tildelingskomiteen. Vi har erfaring med at dagens ordning ikke fungerer. Skiløypearbeidet må profesjonaliseres for å klare å tilfredsstille dagens, og fremtidens krav og behov til klima, bærekraft, biologisk mangfold, friluftsliv, kulturlandskap, kulturminner, landbruk, universell utforming, forutsigbarhet og preparering.  
Å bygge terrengløyper tilnærmet veistandard, som sterke krefter jobber for, innebærer store naturinngrep med store kostnader, mens Gjevilvassveiene ligger der øde og venter på skispor, liv og røre. 

Før skiløypekonflikten i Gjevilvassdalen eskalerte var vi godt fornøyd med stamløypenettet. Det er en stor investering å kjøpe seg hytte, og når skiløypene som var årsaken til at vi kjøpte oss hytte blir fjernet i etterkant, er det ikke rart det blir reaksjoner. Mange føler seg lurt, og har allerede solgt eller vurderer å selge hytta. Det er behov for å få regulert inn det gode gamle flotte stamløypenettet med tilknytning til hytteområdene som vi hadde før 2015 i ny arealplan. Trenden med vinterstengte hytter må snu. 

OHF mener at en profesjonell entreprenør bør ha ansvaret forsikker drift av hele stamløypenettet, slik vi hadde det tidligere.  


Et forutsigbart vintertilbud er viktig for omdømme, god folkehelse og nok besøksdøgn
 

Hvorfor klarer ikke Oppdal å få et forutsigbart og velutviklet skitilbud, mens Trondheim får det til?  

Modellen som har vært brukt i Trondheim kommune siden 60-tallet, i tillegg til å bruke reguleringsverktøyet, har vært meget langsiktige grunneieravtaler. Det er et mål for Trondheim kommune å få til et enda mer robust og forutsigbart grunnlag for tilrettelegging og drift. Kommunen som frilufts- og planmyndighet, sier at det må påregnes at kommunen benytter lovverket mer aktivt framover for å sikre muligheten for god tilrettelegging for allmennheten tilpasset fremtiden.  

Hjemme gir Trondheim bydrift (Trondheim kommune) oss et forutsigbart, profesjonelt og tilrettelagt friluftstilbud med god informasjon.Vi har hatt de samme skiløypene i alle år inn til markahyttene med servering som turmål. Og det beste med alt, ingen skiløyper forsvinner eller endres. Skitilbudet er så forutsigbart at vi ikke trenger å gå inn på skisporet for å sjekke engang. Skogsbilløypene øverst i Bymarka kjøres opp ved første snøfall (10. des denne sesongen), og terrengløypene blir kjørt opp når det kommer mer snø i februar. Helt enkelt sikret lang sesong for sine innbyggere! 

For å folk ut er det gratis parkering, utenom helgene fra nyttår til påske, der inntektene går til idrettslagene. Parkeringsavgiften på 50,-(fra 09.00–15.00) er lik ved alle utfarter disse skihelgene. 


Alpin-Oppdal bør se til Vassfjellet Vinterpark
 

Vassfjellet Vinterpark er en gedigen suksess etter relanseringen av Vassfjellet 2.0. For å møte konkurransen fra andre destinasjoner er det investert rundt 160 millioner kroner i anlegget.  

Vinterparken eies av idrettslaget Freidig, og har en utviklingsmodell der aksjeselskapet ikke kan ta utbytte. Dette for å sikre at midlene kun skal brukes på konstant utvikling av vinterparken.  

Å slutte med parkeringsavgift, bli tatt imot av “Vasse”, legge seg på riktig pris, få flere spisesteder og mange aktiviteter er også en viktig suksessfaktor. Der er ikke alle alpinbakker som tilbyr yoga, frokost og dameshred i lavvo med Kjersti Buaas, hvor det hele starter med skuterskyss helt til masta og avslutter ned pudderkjøring. Eller Frokostski, Barnas Alpinfestival og folkefest. Det kryr faktisk av kule aktiviteter tilpasset alle aldersgrupper i vinterparken. 

Fritidsinnbyggere sier at de sliter med å få med ungdommen til Oppdal, fordi de foretrekker å dra med vennene sine til Vassfjellet. Dermed blir det så mange familier kjøper sesongkort hjemme i stedet. 

Ifølge Dagbladets prisoversikt før vinterferien 2023 er Oppdal den fjerde dyreste alpinbakken. 


Er Oppdal på vei til å gå bakveis inn i fremtiden?
 

Hvordan kan en kommune med så mange hytter tilby dagens produkt, spør flere fritidsinnbyggere? Det er å gå bakveis inn i fremtiden med nye private terrengløyper som vi ikke trenger, og en usikker skiløype i strandkanten med kort sesong.  

OHF synes det er svært problematisk at kommunen har unnlatt å inkludere både stamløypenettet og skiløypekonflikten i den nye fritidsinnbyggerundersøkelsen. Flere av våre medlemmer sier at skiløyper, og skiløypekonflikten spesielt, påvirker bruken av hytta betraktelig. Slik det er nå vil nok altfor mange velge Bymarka, Åre og Vassfjellet store deler av vinteren.

At fritidsinnbyggerne ikke blir tatt på alvor vil nok bare svekke Oppdals omdømme og næringsliv enda mer.  

Hva med Oppdal 2.0 – med fokus på folkehelse, natur, bærekraft og klima? Det er behov for en ny masterplan som møter fremtiden. 

Se flere artikler

Se alle artikler
21.04.2024
Årsmøteinnkalling 2024 i Oppdal Hytteforening

Invitasjon til digitalt årsmøte tirsdag 21. mai, kl. 20.00.

Les mer
20.02.2024
Svar fra Oppdal kommunne angående lysforurensing og fyrverkeri

Oppdal hytteforening har etterlyst regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Nå har vi fått svar fra Oppdal kommune.

Les mer
18.03.2024
Pressemelding om eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..