30.08.2023
Medlemsnytt

Nå risikerer du tvangsmulkt ved feil hytteinngjerding. Har du rett inngjerding på din hytte?

Tvangsmulkt ved feil inngjerding på hytta er nå tatt i bruk i Oppdal kommune. Har du rett inngjerding på din hytte? Tvangsmulkten er på 5000,- ved overtredelse, og løpende tvangsmulkt på kr 1000,- pr. dag om forholdet ved feil inngjerding ikke rettes innen fristen.

Nå kan du risikere at kommunens "gjerdepoliti" kommer og sjekker din inngjerding. Det er beiterett i de fleste hytteområdene, både på hyttetomtene og mellom dem. Dette må det tas hensyn til ved inngjerding.

Hovedregelen er at kun 40 prosent av tomta (fra 2010) kan gjerdes inn, og det er klare regler for hvordan hyttene skal gjerdes inn. Det kan være lurt å sjekke reguleringsplanen for din hytte/ditt hyttefelt.

Fakta om hytteinngjerding

  • Totalt skal kun 40 prosent av tomta være inngjerdet. Noen hyttefelt har enda strengere begrensninger. Er du usikker på hva som gjelder der du har hytte, kan du sjekke reguleringsplanen for feltet.
  • Den generelle regelen er at gjerdet skal være minst 1,1 meter høyt. I tillegg skal det være tett nok til å stenge ut alle dyrene som er på beite.
  • Nettinggjerde må settes riktig vei. Små masker skal være nederst og store skal være øverst. Nederste tråd skal være 4–10 cm over bakken. Staurene skal holde nettingen stram, med ca 1,5–1,8 meter mellom.
  • Gjerdetyper av treverk skal være så tette at dyrene ikkesetter seg fast mellom materialene. Avstand mellom materialene bør ikke væremer enn 10 cm. Det skal heller ikke være mer enn 10 cm fra bakken.
  • Grinder skal ikke ha mer enn 10–12 cm avstand mellom materialene.
  • Elektrisk netting eller strømtråd er ikke tillatt å bruke uten strøm og daglig tilsyn, det er derfor ikke tillatt å bruke som gjerding rundt hytter.
  • Piggtråd er forbudt.

Gjerdeveileder for 2023 for Oppdal kommune.

Se flere artikler

Se alle artikler
11.09.2023
Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og merknader til kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune

Oppdal Hytteforening har sendt innspill om friluftsinfrastruktur og fortetting i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel har vi sendt inn merknader til mål 9 om bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Les mer
01.09.2023
Fritidsboligundersøkelsen 2023

Fritidsboligundersøkelsen er gjennomført av Nasjonalparken Næringshage på vegne av Oppdal kommune. Målet med fritidsboligundersøkelsen er å gi Oppdal kommune økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, tilfredshet, bruk, verdiskaping og verdier. De sier selv at resultatene vil bli brukt i kommunens framtidige planlegging og videreutvikling.

Les mer
30.08.2023
Nå risikerer du tvangsmulkt ved feil hytteinngjerding. Har du rett inngjerding på din hytte?

Tvangsmulkt ved feil inngjerding på hytta er nå tatt i bruk i Oppdal kommune. Har du rett inngjerding på din hytte? Tvangsmulkten er på 5000,- ved overtredelse, og løpende tvangsmulkt på kr 1000,- pr. dag om forholdet ved feil inngjerding ikke rettes innen fristen.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..