31.08.2023
Medlemsnytt

Ny eiendomsskattetaksering av bolig- og fritidseiendommer i Oppdal ble vedtatt i kommunestyremøte 31.08.2023

Oppdal kommune skriver ut eiendomsskatt på grunnlag av takster på eiendom vedtatt i 2012. For at kommunen skal kunne fortsette å kreve inn eiendomsskatt i samsvar med eiendomsskatteloven, må det fastsettes nye takster som skal gjelde for utskriving av eiendomsskatt fra og med skatteåret 2025. Taksten skal fastsettes etter markedsverdi, så mange kan få en solid økning i skatteregningen fra Oppdal kommune fra 2025.

Flertall for kommunedirektørens forslag:

«Det gjennomføres ny allmenn taksering i 2024 for å fastsette nye takster som skal danne grunnlag for utskriving av eiendomsskatt i Oppdal kommune fra og med 2025. Planlegging av takseringsprosjektet starter høsten 2023 og alle eiendommene befares og takseres i løpet av 2024.

Kostnader med gjennomføring av kommunaltaksering (anslått til ca. 5 millioner kroner i 2024 og til ca. kr. 500.000 i2025) finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Beløpene innarbeides i budsjettet for 2024 og 2025».

50% av eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger i Oppdal går til infrastrukturfondet (fellesgoder)

Kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal avsettes et beløp tilsvarende 50% av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger til infrastrukturfondet. Kommunestyret vedtar hvilke aktiviteter som skal finansieres av infrastrukturfondet i forbindelse med behandlingen av det årlige budsjettet.

Fellesgoder er en økonomisk betegnelse på ikke-kommersielle tjenester som kort fortalt: «alle ønsker, men ingen vil betale for».

I Masterplan for Oppdal pekes det på finansiering av fellesgoder som en grunnleggende forutsetning for videre vekst og verdiskapning for næringslivet i Oppdal. Oppdal Næringsforening opprettet derfor i 2015 prosjektet Finansiering av fellesgoder i samråd med Oppdal kommune. Aktiviteten ble i 2019 overført til Fellesgoder Oppdal AS, et selskap som er heleid av ONF.

Bidragsytere i fellesgoder er:

  • Næringslivet i Oppdal
  • Grunneiere som selger hyttetomter
  • Oppdal kommune


Infrastrukturfondet kommer fra eiendoms-skatteinntektene, med en årlig avsetning på 4,7 millioner kroner. I budsjettet for 2023 er det budsjettert med at midlene fordeles slik:

Fastsetting av nye eiendomsskattetakster 2023

Budsjett Oppdal kommune 2023

Se flere artikler

Se alle artikler
21.04.2024
Årsmøteinnkalling 2024 i Oppdal Hytteforening

Invitasjon til digitalt årsmøte tirsdag 21. mai, kl. 20.00.

Les mer
20.02.2024
Svar fra Oppdal kommunne angående lysforurensing og fyrverkeri

Oppdal hytteforening har etterlyst regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Nå har vi fått svar fra Oppdal kommune.

Les mer
18.03.2024
Pressemelding om eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..