03.09.2022
Skiløyper

Omorganisering av skiløypearbeidet i Oppdal

Ny organisering av skiløypearbeidet i Oppdal ble enstemmig banket gjennom i kommunestyret tirsdag. Oppdal Hytteforening sitter i skiløypekomiteen og ordningen skal evalueres etter to driftsår.

Hovedformålet med organiseringen som foreslås av arbeidsgruppa er følgende (utdrag fra vedlagte mandat):
- Jobbe for forutsigbarhet og et sammenhengende skiløypenett
- Sikre kontinuitet i organiseringa av skiløypearbeidet
- Gi bredere involvering/engasjement fra aktørene og å utnytte dugnadsviljen bedre.
- Mest mulig løyper for de midlene som er tilgjengelig.
- Utnytte mulighetene til spillemidlerfinansiering ved å involvere idrettslagene i utvikling avskiløypene.
- Se tilbudet i hele kommunen under ett

Skiløypearbeidet vil bli organisert med tre aktører:

1. Fellesgoder Oppdal som tildeler økonomiske rammer og ordner regnskap.
2. En skiløypekomitee som besyår av Oppdal kommune, Skisporets Venner, Oppdal Hytteforening, Visit Oppdal, idrettslag, løypelag, og andre som tilrettelegger for skiløypepreparering.
3. En tildelingskomite som fordeler pengene til idrettslagene.


Innsyn i saken:

https://innsyn.oppdal.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/44626?sourceDatabase=EPHORTE

Se flere artikler

Se alle artikler
02.10.2022
Slutt med klattvis fortetting

Oppdal Hytteforening reagerer på at kommunedirektøren vil si ja til fortetting i et hyttefelt som politikerne tidligere har sagt nei til. Stavåløkka Østre har vært gjennom flere runder med fortetting de siste 20 årene og det er relativt kort tid siden forrige runde.

Les mer
22.09.2022
Naturinngrepet på øvre trase i Gjevilvassdalen

Oppdal Hytteforening krever i dette innlegget, som også er sendt Oppdal kommune, at kommunen gir et tydelig signal om at naturinngrepet som ble oppdaget i Gjevilvassdalen får konsekvenser.

Les mer
05.09.2022
Det nye styret i Oppdal Hytteforening (OHF) konstituerte seg 2. september 2022

Vi har styrket kompetansen i foreningen og har fått spisskompetanse på jus, økonomi og prosjektledelse.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..