03.09.2022
Skiløyper

Omorganisering av skiløypearbeidet i Oppdal

Ny organisering av skiløypearbeidet i Oppdal ble enstemmig banket gjennom i kommunestyret tirsdag. Oppdal Hytteforening sitter i skiløypekomiteen og ordningen skal evalueres etter to driftsår.

Hovedformålet med organiseringen som foreslås av arbeidsgruppa er følgende (utdrag fra vedlagte mandat):

  • Jobbe for forutsigbarhet og et sammenhengende skiløypenett
  • Sikre kontinuitet i organiseringa av skiløypearbeidet
  • Gi bredere involvering/engasjement fra aktørene og å utnytte dugnadsviljen bedre.
  • Mest mulig løyper for de midlene som er tilgjengelig.
  • Utnytte mulighetene til spillemidlerfinansiering ved å involvere idrettslagene i utvikling avskiløypene.
  • Se tilbudet i hele kommunen under ett

Skiløypearbeidet vil bli organisert med tre aktører:

1. Fellesgoder Oppdal som tildeler økonomiske rammer og ordner regnskap.
2. En skiløypekomitee som besyår av Oppdal kommune, Skisporets Venner, Oppdal Hytteforening, Visit Oppdal, idrettslag, løypelag, og andre som tilrettelegger for skiløypepreparering.
3. En tildelingskomite som fordeler pengene til idrettslagene.


Innsyn i saken:

https://innsyn.oppdal.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/44626?sourceDatabase=EPHORTE

Se flere artikler

Se alle artikler
15.03.2023
Månedens artikkel: Mens hyttebygda fortsetter å krangle, forbereder andre seg på en ny fremtid. Ski-Oppdal må profesjonaliseres, utvikles og tilpasses fremtidens klima, krav og behov  

Oppdal Hytteforening (OHF) mener at Oppdal har de beste naturgitte forutsetningene for igjen å bli en attraktiv vinterdestinasjon. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, få et forutsigbart skiløypetilbud, bygge en god infrastruktur med toaletter og flere spisemuligheter som turmål etterlyses av fritidsbefolkningen. Gratis parkering, busser til/fra togstasjon til heisene, bilkollektiv og rimeligere heiskort vil være tilpasset tiden vi er inne i.

Les mer
14.03.2023
Nå forventer vi at politikerne følger opp! Hvis ikke veiløypa blir med i vurderingen, kan vi risikere å stå helt uten skiløyper i Gjevilvassdalen.

Kommuneadministrasjonen har lagt fram et solid og grundig planprogram som vil gi et riktig kunnskapsgrunnlag. Oppdal Hytteforening (OHF) er imponert over det flotte planprogrammet som tar hensyn til at alle parter blir hørt. Vi er svært godt fornøyde med at fritidsinnbyggerne blir tatt på alvor med endringen i pkt. 2.9 som endres til “Konsekvenser for næringsliv og fritidsinnbyggere i Gjevillvassdalen”.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..