25.01.2024
Medlemsnytt

Oppdal hytteforening etterlyser regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere

Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Derfor har vi nå etterlyst at Oppdal kommune lager et regelverk for sine innbyggere.

«Visjonen til Oppdal Hytteforeninger å skape det gode hyttelivet, bidra til et forutsigbart og velutviklet fritidstilbud, god folkehelse og bevaring av hyttefreden».

Mange henvender seg til oss og mener at det bør tas initiativ til å begrense lysbruken i fjellet. Det har med ønsker om å ta hensyn til dyrelivet, stillhet, og å oppleve stjernehimmelen å gjøre. Fritidsboligundersøkelsen 2023 viser at fortsatt er natur og fjellområder, preparerte skiløyper og fred og ro som er viktigste kriterier for å ha hytte i Oppdal.

Fyrverkeri i hytteområder passer seg ikke

Mange hundeeiere reiser til hytta for å komme unna nyttårsraketter hjemme. Dessverre opplever flere at det er økende fyrverkeri i fjellheimen både på Skaret og i Gjevilvassdalen. Derfor er det mange hytteeiere som kvier seg for å bruke hytta nyttårshelga. Raketter kan være svært plagsomt og skremmende for enkelte hunder.

Dyrebeskyttelsen ønsker et totalforbud. En rekke organisasjoner, bedrifter og fagpersoner går sammen for å kreve at Stortinget innfører forbud mot privat fyrverkeri. De mener kommunene bør innføre felles markering og tillatelser til fyrverkeri utenom nyttårsfeiringen som bør innskrenkes. Dette for å beskytte mennesker, dyr og miljø. Viser til pressemeldingen 14. desember 2023.

Vi ber Oppdal kommune lage et regelverk om hvor og når det skal være lov å sende raketter. Vi mener at det bør innføres et forbud mot å sende opp raketter i fjellheimen, og i sentrumsnære hyttefelt. I sentrum anbefaler vi at det innføres et felles offentlig fyrverkeri som kan medføre at det blir færre innbyggere også som sender opp raketter.

Viser til våre anbefalinger på hytteforeningens Facebook-side.
  

Lysforurensing er ikke bra for natur, miljø og samfunn

Stadig mer av naturen forurenses med kunstig lys av oss mennesker. Med et lokalt lovverk rundt lysforurensing kan vi hjelpe insekter, dyr og planter i fjell og skog.

Oppdal Hytteforening har flere ganger gitt anbefalinger til fritidsinnbyggerne i Oppdal om lysforurensing. Vi har også blitt intervjuet om temaet i lokalavisa, til tross for at kommunen ikke har tatt et klart standpunkt i saken.

Når vi har hytter på fjellet oppfordrer Oppdal Hytteforening sine medlemmer om å ta hensyn til dyrene rund toss, naturen og hyttefreden. Viser til våre anbefalinger på hytteforeningens Facebook-side.

Lysforurensing angår alle hytteeiere i Oppdal og vi ber igjen Oppdal kommune om å ta tak i et regelverk rundt opplyste hyttebyer i fjellheimen. Vi anbefaler er påbud om å slå av hyttelysene når vi forlater hytta, i tillegg kan andre bestemmelser rundt lys være typer lyspærer, lysstyrke, antall lys og bevegelsesstyrt utebelysning. Det er ikke hyttefeltene som skal lyse opp nattehimmelen, og speiles i fjellvann. Det skal bare fullmånen.

Ringsaker kommune har innført egne lysregler til fjells som kan være til inspirasjon.

I nyere reguleringsplaner er bestemmelser knyttet til belysning tatt med i varierende grad. Det skyldes mangelen på generelle retningslinjer for bruk av utendørsbelysning i hyttefelt. Dette er et område som Oppdal kommune bør undersøke nærmere ved behandling av kommuneplanens arealdel.

 

Vi oppfordrer Oppdal kommune til å se på disse to viktige sakene for sine fritidsinnbyggere

Disse sakene er en belastning og påtrengende for mennesker, det forstyrrer dyre- og fuglelivet og sårbar natur. Vi ber Oppdal kommune om å ta ansvar med å innføre lokale bestemmelser som tar hensyn til natur, miljø og samfunn.

Se flere artikler

Se alle artikler
20.02.2024
Svar fra Oppdal kommunne angående lysforurensing og fyrverkeri

Oppdal hytteforening har etterlyst regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Nå har vi fått svar fra Oppdal kommune.

Les mer
18.03.2024
Pressemelding om eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Les mer
17.03.2024
Besøksstrategi for Oppdal frem mot 2035

Oppdal Hytteforening har vært involvert i arbeidet som startet for to år siden, og planen ble vedtatt av kommunestyret den 14. mars 2024. I arbeidet har en bred gruppe aktører blitt involvert, inkludert representanter fra besøksnæringen, frivillige organisasjoner, landbruket, fritidsinnbyggere og det offentlige i arbeidet med å utforme besøksstrategien. Totalt svarte 488 personer på spørreundersøkelsen. Av disse var 59% fritidsinnbyggere, 38% fastboende og 3% turister.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..