12.12.2022
Medlemsnytt

Oppdal Hytteforening har sendt innspill til planprogram for 2023–2033 for Oppdal kommune

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede, langsiktigestyringsdokumentet for en kommune. Oppdal kommune skal nå revidere samfunnsdelen til kommuneplanen.

Samfunnsdelen fastlegger langsiktige mål og strategier for kommunens politikk og utvikling. Dette skal sikre en balansert og bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.


Vi har fokusert på hva det betyr å være hytte-Oppdaling?

  • Vi utfordrer kommunen til å være mer aktiv for å satse på hyttefolket i utviklinga av lokalsamfunnet på Oppdal.
  • Hvordan kan hytte-Oppdalingen innlemmes tettere i lokalsamfunnet, og få en stemme som blir lyttet til i forvaltningen?


Hytteutbygging av for enhver pris?

Vi utfordrer kommunen til å arbeide mer strategisk med helhetlige planer i hyttebygginga og skriver om:

  • Fortetting av hyttefelt, og å ta vare på hytte-Oppdalingen som allerede har valgt kommunen som sitt andre hjemsted
  • Skiløyper er en selvsagt del av infrastrukturen når hyttefelt skal utvikles
  • Hva er verdt å ta vare på av natur i Oppdal? La oss ta vare på de viktige rekreasjonsområdene for Oppdalinger i kommunen.
  • Vi ber om at særlig Gjevilvassdalen utredes for en form for landskapsvern, slik at dalens verdier kan sikres for fremtiden.

Les vårt innspill!
Innspill til planprogram for Oppdal kommune fra Oppdal Hytteforening

Se flere artikler

Se alle artikler
15.03.2023
Månedens artikkel: Mens hyttebygda fortsetter å krangle, forbereder andre seg på en ny fremtid. Ski-Oppdal må profesjonaliseres, utvikles og tilpasses fremtidens klima, krav og behov  

Oppdal Hytteforening (OHF) mener at Oppdal har de beste naturgitte forutsetningene for igjen å bli en attraktiv vinterdestinasjon. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, få et forutsigbart skiløypetilbud, bygge en god infrastruktur med toaletter og flere spisemuligheter som turmål etterlyses av fritidsbefolkningen. Gratis parkering, busser til/fra togstasjon til heisene, bilkollektiv og rimeligere heiskort vil være tilpasset tiden vi er inne i.

Les mer
14.03.2023
Nå forventer vi at politikerne følger opp! Hvis ikke veiløypa blir med i vurderingen, kan vi risikere å stå helt uten skiløyper i Gjevilvassdalen.

Kommuneadministrasjonen har lagt fram et solid og grundig planprogram som vil gi et riktig kunnskapsgrunnlag. Oppdal Hytteforening (OHF) er imponert over det flotte planprogrammet som tar hensyn til at alle parter blir hørt. Vi er svært godt fornøyde med at fritidsinnbyggerne blir tatt på alvor med endringen i pkt. 2.9 som endres til “Konsekvenser for næringsliv og fritidsinnbyggere i Gjevillvassdalen”.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..