12.12.2022
Medlemsnytt

Oppdal Hytteforening har sendt innspill til planprogram for 2023–2033 for Oppdal kommune

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede, langsiktigestyringsdokumentet for en kommune. Oppdal kommune skal nå revidere samfunnsdelen til kommuneplanen.

Samfunnsdelen fastlegger langsiktige mål og strategier for kommunens politikk og utvikling. Dette skal sikre en balansert og bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.


Vi har fokusert på hva det betyr å være hytte-Oppdaling?

  • Vi utfordrer kommunen til å være mer aktiv for å satse på hyttefolket i utviklinga av lokalsamfunnet på Oppdal.
  • Hvordan kan hytte-Oppdalingen innlemmes tettere i lokalsamfunnet, og få en stemme som blir lyttet til i forvaltningen?


Hytteutbygging av for enhver pris?

Vi utfordrer kommunen til å arbeide mer strategisk med helhetlige planer i hyttebygginga og skriver om:

  • Fortetting av hyttefelt, og å ta vare på hytte-Oppdalingen som allerede har valgt kommunen som sitt andre hjemsted
  • Skiløyper er en selvsagt del av infrastrukturen når hyttefelt skal utvikles
  • Hva er verdt å ta vare på av natur i Oppdal? La oss ta vare på de viktige rekreasjonsområdene for Oppdalinger i kommunen.
  • Vi ber om at særlig Gjevilvassdalen utredes for en form for landskapsvern, slik at dalens verdier kan sikres for fremtiden.

Les vårt innspill!
Innspill til planprogram for Oppdal kommune fra Oppdal Hytteforening

Se flere artikler

Se alle artikler
15.01.23
Godt nytt år! I månedens kronikk i lokalavisa Opp etterlyser vi bedre ivaretagelse, og et bedre vintertilbud med høy forutsigbarhet og av god kvalitet.

Vi spør om hvilken vei Oppdal vil gå for å møte fritidsinnbyggernes behov. Mens våre hjemsteder har satset på utvikling, forutsigbarhet og folkehelse, har Oppdal satset på å legge til rette for mer utbygging.

Les mer
Oppdal Hytteforening (OHF) vil presisere at vi ikke er i mot strømstøtte!!!

Strømstøtte er en sak som Norges Hytteforbund (NHF) tar seg av på nasjonal nivå. Oppdal Hytteforening er medlem i NHF.

Les mer
12.12.2022
Oppdal Hytteforening har sendt innspill til planprogram for 2023–2033 for Oppdal kommune

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede, langsiktigestyringsdokumentet for en kommune. Oppdal kommune skal nå revidere samfunnsdelen til kommuneplanen.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..