12.12.2022
Medlemsnytt

Oppdal Hytteforening har sendt innspill til planprogram for 2023–2033 for Oppdal kommune

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede, langsiktigestyringsdokumentet for en kommune. Oppdal kommune skal nå revidere samfunnsdelen til kommuneplanen.

Samfunnsdelen fastlegger langsiktige mål og strategier for kommunens politikk og utvikling. Dette skal sikre en balansert og bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.


Vi har fokusert på hva det betyr å være hytte-Oppdaling?

  • Vi utfordrer kommunen til å være mer aktiv for å satse på hyttefolket i utviklinga av lokalsamfunnet på Oppdal.
  • Hvordan kan hytte-Oppdalingen innlemmes tettere i lokalsamfunnet, og få en stemme som blir lyttet til i forvaltningen?


Hytteutbygging av for enhver pris?

Vi utfordrer kommunen til å arbeide mer strategisk med helhetlige planer i hyttebygginga og skriver om:

  • Fortetting av hyttefelt, og å ta vare på hytte-Oppdalingen som allerede har valgt kommunen som sitt andre hjemsted
  • Skiløyper er en selvsagt del av infrastrukturen når hyttefelt skal utvikles
  • Hva er verdt å ta vare på av natur i Oppdal? La oss ta vare på de viktige rekreasjonsområdene for Oppdalinger i kommunen.
  • Vi ber om at særlig Gjevilvassdalen utredes for en form for landskapsvern, slik at dalens verdier kan sikres for fremtiden.

Les vårt innspill!
Innspill til planprogram for Oppdal kommune fra Oppdal Hytteforening

Se flere artikler

Se alle artikler
25.01.2024
Oppdal hytteforening etterlyser regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere

Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Derfor har vi nå etterlyst at Oppdal kommune lager et regelverk for sine innbyggere.

Les mer
08.01.2024
Høringsuttalelse for ny feie og tilsynsforskrift i Oppdal kommune

Oppdal hytteforening har sendt inn høring til forslag om ny «Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg». Kommunens forslag til § 4 om gebyr gir urettferdige utslag og vi mener at hele forslaget må omarbeides. Vi mener at gebyrene må differensieres basert på den enkelte eiendoms behov, og at forskriften skal pålegge Oppdal kommune å gjøre denne differensieringen.

Les mer
18.12.2023
Kronikk i lokalavisen: Er allemannsretten i Oppdal truet?

Oppdal Hytteforening (OHF) erfarer et økt press på betaling for skiløyper og parkering i de viktigste friluftsområdene. Vi lurer på hvor grensene går for hva kommersielle aktører kan gjøre med hjemmel i allemannsretten.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..