26.11.2021
Skiløyper

Samarbeidsprosjektet for skiløypa på Gjevilvassvegene!

Fritidsinnbyggere, grunneiere og fastboende står sammen i kampen for å redde en unik seterdal. Støtt arbeidet med å få skiløypa tilbake på Gjevilvassvegene.

Ønsker du å bevare skiløypa på vegen og dalens unike kvaliteter?
Etter at skiløypa i Gjevilvassdalen, med tilknytning til stamløypenettet i Oppdal forsvant, har dalen så og si vært død på vinterstid. Gjevilvassdalen står nå utenfor stamløypenettet grunnet konflikten.
Flertallet av hytteeiere, brukere og grunneiere har uttalt et ønske om å bevare dalens egenart med skiløyper og bilfri natur på vinteren. Vern av et særegent kulturlandskap og begrense hytteutbygging er en viktig driver for å bevare skiløypa på veien.

Det er sterke krefter som ønsker å legge til rette for stor hytteutbygging, med vintervei, innover dalen. Det planlegges på bekostning av dagens skiløyper, eksisterende hytteeiere, brukere og kulturlandskap. Dette kan lett sees i sammenheng med innspill til kommunens arealdel for 2019–2030.

Oppdal Hytteforening har gjennom årsmøtevedtak fra sine medlemmer fått et tydelig mandat om å arbeide for å redde skiløypene i Gjevilvassdalen, og dermed bevare en unik dal og et unikt kulturlandskap.

Bli med i samarbeidsgruppa (gratis og uforpliktende) og støtt saken på VIPPS 719621. Midlene går uavkortet til skiløypesaken. Vi kommer til å være en høringsinstans i kommunens reguleringsarbeid. Da vil antall medlemmer i samarbeidsprosjektet være viktig for å underbygge vårt syn!

Du kan også registrere deg som medlem eller støttemedlem i Oppdal Hytteforening hvis du ønsker.

Se flere artikler

Se alle artikler
11.09.2023
Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og merknader til kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune

Oppdal Hytteforening har sendt innspill om friluftsinfrastruktur og fortetting i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel har vi sendt inn merknader til mål 9 om bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Les mer
01.09.2023
Fritidsboligundersøkelsen 2023

Fritidsboligundersøkelsen er gjennomført av Nasjonalparken Næringshage på vegne av Oppdal kommune. Målet med fritidsboligundersøkelsen er å gi Oppdal kommune økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, tilfredshet, bruk, verdiskaping og verdier. De sier selv at resultatene vil bli brukt i kommunens framtidige planlegging og videreutvikling.

Les mer
30.08.2023
Nå risikerer du tvangsmulkt ved feil hytteinngjerding. Har du rett inngjerding på din hytte?

Tvangsmulkt ved feil inngjerding på hytta er nå tatt i bruk i Oppdal kommune. Har du rett inngjerding på din hytte? Tvangsmulkten er på 5000,- ved overtredelse, og løpende tvangsmulkt på kr 1000,- pr. dag om forholdet ved feil inngjerding ikke rettes innen fristen.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..