26. november 2021
Skiløyper

Samarbeidsprosjektet for skiløypa på Gjevilvassvegene!

Fritidsinnbyggere, grunneiere og fastboende står sammen i kampen for å redde en unik seterdal. Støtt arbeidet med å få skiløypa tilbake på Gjevilvassvegene.

Ønsker du å bevare skiløypa på vegen og dalens unike kvaliteter?
Etter at skiløypa i Gjevilvassdalen, med tilknytning til stamløypenettet i Oppdal forsvant, har dalen så og si vært død på vinterstid. Gjevilvassdalen står nå utenfor stamløypenettet grunnet konflikten.
Flertallet av hytteeiere, brukere og grunneiere har uttalt et ønske om å bevare dalens egenart med skiløyper og bilfri natur på vinteren. Vern av et særegent kulturlandskap og begrense hytteutbygging er en viktig driver for å bevare skiløypa på veien.

Det er sterke krefter som ønsker å legge til rette for stor hytteutbygging, med vintervei, innover dalen. Det planlegges på bekostning av dagens skiløyper, eksisterende hytteeiere, brukere og kulturlandskap. Dette kan lett sees i sammenheng med innspill til kommunens arealdel for 2019–2030.

Oppdal Hytteforening har gjennom årsmøtevedtak fra sine medlemmer fått et tydelig mandat om å arbeide for å redde skiløypene i Gjevilvassdalen, og dermed bevare en unik dal og et unikt kulturlandskap.

Bli med i samarbeidsgruppa (gratis og uforpliktende) og støtt saken på VIPPS 719621. Midlene går uavkortet til skiløypesaken. Vi kommer til å være en høringsinstans i kommunens reguleringsarbeid. Da vil antall medlemmer i samarbeidsprosjektet være viktig for å underbygge vårt syn!

Du kan også registrere deg som medlem eller støttemedlem i Oppdal Hytteforening hvis du ønsker.

Se flere artikler

Se alle artikler
29. mars 2022
Innkalling til årsmøte 2022 i Oppdal Hytteforening

Oppdal Hytteforening har gleden av å innkalle til digitalt årsmøte, onsdag 27. april, kl 20.00

Les mer
15. februar 2022
Kjære OHF medlem, vi trenger deg som medlem!

Vi trenger en stor medlemsbase for å oppnå en sterk røst mot kommune og politikere. Registrer din kontaktinformasjon, og meld gjerne inn familie og venner.

Les mer
1. februar 2022
Som medlem i OHF er du velkommen til å bidra med saker du er opptatt av

For å jobbe med flere viktige saker som fritidsinnbyggerne er opptatt av må vi være flere som jobber sammen.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..